Certifikat DIN EN ISO 3834-2


Anmälda organet DVS ZERT GmbH agerande på uppdrag av GSI SLV inom certifieringsområdet, intygar att företaget COPAL Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 78, PL – 64-980 Trzcianka har lämnat bevis på uppfyllning av krav inom kvalitet på metallsvetsning enligt DIN EN ISO 3834-2. Företaget uppfyller dessa krav inom området beskrivet på baksidan

Certifikatnummer

D-ZE 16083-01-00-ISO3834-2015.0062.003 Giltigt till: 19.03.2024 r. Första certifieringen 2012

Giltighetsområde

3834

Användningsområde:

• Komponenter för rälsfordon
• Bilkomponenter, bilindustri
• Aluminiumkonstruktioner

Svetsprocesser:

131, 141 wg DIN EN ISO 4063:2011-03

Grundmaterial:

Materialgrupper: 22 i 23.1 enligt Tekniska Rapporten DIN CEN ISO/TR 15608:2006-01

Svetsprocess övervakare:

Wargin, Tomasz, född. 28.12.1986 IWE (Internationell svetsingenjör)

Biträdande:

Karpowicz, Waldemar, född. 19.04.1973, IWS (International Welding Specialist)

Anmärkningar:

Detta certifikat ersätter inte bevis som krävs enligt lagen.

Page 2 from certificate

övriga certifiering


ISO 9001:2015

Professionell bearbetning av aluminiumprofiler ...

VISA MER

ISO 14001:2015

Professionell bearbetning av aluminiumprofiler ...

VISA MER

DIN EN 15085-2

Byggande av nya järnvägsfordonsdelar ...

VISA MER

EN 1090-1

For load-bearing structures in all types of buildings ...

VISA MER

EN 1090-3

TIG gas tungsten arc welding ...

VISA MER

Certifiering

VISA MER