Professionell bockning av aluminium

Professionell bockning av aluminium i olika hårdhetsgrader.

Vi specialiserar oss på storskalig stansning av aluminiumdetaljer

Vi specialiserar oss på storskalig stansning av aluminiumdetaljer.

enligt ISO 9001:2008

Copal är certifierad enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

Copal har svetsningcertifikat DIN EN ISO 3834-2

Copal har svetsningcertifikat DIN EN ISO 3834-2 och DIN EN 15085-2.

Vi erbjuder bockning genom rullning, dragning och pressning

Vi erbjuder bockning genom rullning, dragning och pressning.

RETUR

Certifikat EN 1090-1


CERTIFIKAT

Över tillverkningskontroll
2627-CPR-1090-1.84930969.TUVRhPl.2017.001
I enlighet med Europaparlamentets förordning 305/2011/EU den 9 mars 2011 (Byggproduktförordningen eller CPR) gäller detta certifikat för följande byggprodukten:

Byggprodukt:

Bärande komponenter och deras uppsättningar i aluminium till utförandeklass EXC2 enligt EN 1090-3

Omfattande:

för bärande konstruktioner i alla byggnadstyper

CE-märkning:

ZA.3.2 till ZA.3.5 enligt EN 1090-1:2009+A1:2011

Tillverkningsområde:

se baksidan, tillverkad av eller för

Tillverkare:

Copal Sp. z o.o. Sikorskiego 78 64-980 Trzcianka Polska

Fabrik: (tillverkningsplats)

Copal Sp. z o.o. Sikorskiego 78 64-980 Trzcianka Polska

Bekräftelse:

Detta intyg bekräftar att alla vilkor som gäller bedömning av fortlöpande kontroll av prestanda, som beskrivs i bilaga ZA av standarden EN 1090-1:2009+A1:2011, under system 2+, tillämpas. Systemet för tillverkningskontroll uppfyller ställda krav i ovanstående standard.

Startdatum (utfärdande datum):

12.09.2017

Nästa övervakningsrevision:

11.09.2019

Giltigt till:

Detta certifikat gäller förutsatt att standarder angående testmetoder och/eller krav på tillverkningskontroll för bedömning av angiven prestanda och produkt samt tillverkningförutsättningar, inte genomgått en signifikant förändring.

Anmärkningar:

se baksidan

Utgivningsplats/-datum:

Zabrze, 06.11.2017 L.Zadroga

Certifikatnummer:

2627-CPR-1090-1.84930969.TUVRhPl.2017.001

Tillverkningsområde:

Formgivning
Produktion (skärning - perforering - formning, svetsning, mekanisk fogning, korrosionsskydd)

Tillhörande svetsningscertifikat:

1090-3.84930969.TUVRhPl.2017.001 TUV Rheinland Sp. z o.o. , giltig till 11.09.2019)

Anmärkningar:

Anmälda Organet - 2627 TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. har utfört den initiala inspektionen av tillverkningsanläggning/-ar och systemet för tillverkningskontroll, och utför kontinuerlig övervakning och bedömning av tillverkningskontrollen.

Allmänna bestämmelser:

Standarden EN 1090-1:2009 + Al: 2011, sektion B. 4,1 till. (inklusive) 4.4 gäller. I synnerhet övervakas krav enligt EN 1090-1:2009 + Al: 2011, sektion B 4.3. Med avseende på dessa krav ska tillverkaren lämna ett skriftligt årsbesked till det anmälda organet. Allmänna TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. handelsvillkor i senaste versionen gäller.


övriga certifiering


Design by COPAL Sp. z o. o.
2017